Ministerstvo vnútra SR

Projekt VadeMeCum archívov je súčasťou širšie pojatého programu digitalizácie archívnych fondov. Jeho ambíciou je slúžiť ako virtuálny sprievodca po fondoch a zbierkach slovenských štátnych a vybraných mestských a špecializovaných verejných archívov.

Návštevník môže hľadať podľa tematických skupín alebo priamo podľa názvov fondov a zbierok, resp. podľa ich pôvodcov.

Spracované a verejnosti prístupné súbory archívnych dokumentov sprevádzajú archívne pomôcky – prehľadné inventáre alebo katalógy. Prostredníctvom vyhľadávacích nástrojov VadeMeCa je tak možné dostať sa až ku konkrétnemu archívnemu dokumentu. Všetky spôsoby vyhľadávania sú interaktívne a je možné ich vzájomne kombinovať.

Rozsah informácií o jednotlivých dokumentoch sa líši závisle od stavu a úrovne spracovania archívneho súboru alebo archívnej pomôcky.

Súčasťou projektu je aj uverejňovanie digitálnych kópií archívnych dokumentov, ktoré bude možné študovať on-line a ušetriť tak osobnú návštevu archívu. Digitalizácia vybraných archívnych dokumentov sa realizuje postupne na základe kritérií definovaných rezortným programom.

Všetky databázy publikované prostredníctvom Archívneho VadeMeCa Slovenskej republiky sú chránené autorským zákonom a môžu byť voľne použité v rozsahu stanovenom týmto zákonom. Publikovanie textovej časti databáz nie je prípustné bez riadnej citácie. Použitie digitálnych obrazov na inú ako osobnú potrebu (napr. publikačné, výstavné, komerčné a iné účely) je možné len na základe písomnej dohody s príslušným štátnym archívom a po udelení jednorazového povolenia reprodukčného práva.

Aplikácia VadeMeCum bola vyvinutá firmou Bach systems, s.r.o., Olomouc, Česká republika.